Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74526
Τίτλος
Μια Φάσης II, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κυμαινόμενης δόσης, παράλληλων ομάδων και προσαρμοστικού σχεδιασμού μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Enpatoran σε συμμετέχοντες με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και δερματικό ερυθηματώδη λύκο που λαμβάνουν καθιερωμένη θεραπεία ( MS200569-0003 ).
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 7 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
11 - 6 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες