Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74585
Τίτλος
Προσαρμογή των Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Θερμαϊκού, με βάση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 7 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
12 - 1 - 2024
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΕΛΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.