Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74663
Τίτλος
Αποτίμηση της αναμενόμενης επίδρασης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Πλωτής Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) στην περιοχή της Κορίνθου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 8 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
20 - 9 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες