Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7525
Τίτλος
Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην παραγωγικότητα ενός βοσκότοπου και στο ρυθμό αποικοδόμησης της παραμένουσας φυτομάζας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 12 - 1991
Ημερομηνία Λήξης
7 - 9 - 1993
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΜΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝ.