Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
75382
Τίτλος
Μια φάσης ΙΙ, διπλά τυφλή, κυμαινόμενης δόσης, παράλληλων ομάδων, μακροχρόνια μελέτη επέκτασης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του enpatoran σε συμμετέχοντες με υποξύ δερματικό ερυθηματώδη λύκο, δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο ή/και συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία της μελέτης WILLOW
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 1 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες