Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
75814
Τίτλος
Ρεολογικός χαρακτηρισμός δειγμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 3 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2026
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ.