Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
76129
Τίτλος
Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης ειδών αμφιβίων/ερπετών (πλην των θαλασσίων), κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 6 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες