Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
76132
Τίτλος
Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Α.Π.Θ. ". Υποέργο "Κοινό Ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών International Studies: specialisation European Studies)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΠ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙ., ΓΑΪΤΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΟΡ.