Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7674
Τίτλος
Μελέτη της Μυκηναϊκής τύπου κεραμικής από την ανασκαφή της Τούμπας Θεσσαλονίκης και από άλλες θέσεις της εποχής του χαλκού στην κεντρική Μακεδονία με συνδυασμό μεθόδων αρχαιολογικών, πετρογραφικών, ακτινογραφικών και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΦΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ., ΨΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜ.