Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7735
Τίτλος
Εμπειρίες από τις επιπτώσεις της συμπύκνωσης του υπεδάφους στις ιδιότητες του εδάφους, στην ανάπτυξη των φυτών και στο περιβάλλον και μέτρα πρόληψης της συμπύκνωσης του υπεδάφους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2000
Συνέταιροι:
30
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ.