Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
77445
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη των ακραίων κλιματικών φαινομένων της Ελλάδος και εκτίμησης των προβλεπόμενων από τα πρότυπα προσομοίωσης (models) κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα με μεθόδους υποκλιμάκωσης
Τίτλος στα Αγγλικά
Study of extreme weather events in Greece and estimation of the climate changes forecasted by numerical models based on downscaling
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Ημερομηνία έναρξης
1 - 12 - 2005
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2009
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες