Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78012
Τίτλος
Έρευνα και ανάπτυξη ενός ευέλικτου καινοτομικού συστήματος αυτόματης εξέτασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ΑΕΞΗΣ) κατάλληλο για πρακτική εφαρμογή σε γραμμές παραγωγής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΣΠΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜ.