Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78117
Τίτλος
Υπολογιστική προσομοίωση και πειραματική τεκμηρίωση ιδιοτήτων σύμμικτων πλακών με χαλυβδόφυλλο μορφής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΑΡΩΝ-ΑΡΗΣ ΒΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ., ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΥ.