Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78144
Τίτλος
Ανακύκλωση πρώτων υλών ξυλοπλακών μετά την ανάκτησή τους από παλιές ξύλινες κατασκευές (έπιπλα) με χρήση υδροθερμικών χειρισμών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 10 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ., ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΜ.