Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78170
Τίτλος
Ανάπτυξη και εφαρμογή μικροβιακών χρονοθερμοκρασιακών δεικτών (Time-Temperature Indicators-TTI) για την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΪΚΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩ.