Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78184
Τίτλος
Ανάπτυξη νέων, έτοιμων προς χρήση νωπών προϊόντων σπαραγγιού και πράσου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.