Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78206
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπολογισμοί διεργασιών ετερογενούς καταλύσεων κοντά στην επιφάνεια του καταλύτου με μοριακή δυναμική χρησιμοποιούσα δυναμικές επιφάνειες υπολογισμένες με παραμετρικές Χαμιλτονιανές παρεμβολής επί ab-initio υπολογισμών κβαντικών ηλεκτρονικών καταστάσεων
Τίτλος στα Αγγλικά
Calculations heterogeneous catalysis processes near the surface of the catalyst with molecular dynamics employing dynamic surfaces calculated with parametric Hamiltonians interpolation on ab-initio calculations of quantum electronic statements
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Ημερομηνία έναρξης
1 - 12 - 2005
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2009
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες