Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78206
Τίτλος
Υπολογισμοί διεργασιών ετερογενούς καταλύσεων κοντά στην επιφάνεια του καταλύτου με μοριακή δυναμική χρησιμοποιούσα δυναμικές επιφάνειες υπολογισμένες με παραμετρικές Χαμιλτονιανές παρεμβολής επί ab-initio υπολογισμών κβαντικών ηλεκτρονικών καταστάσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες