Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78239
Τίτλος
Ανάπτυξη μεθοδολογιών συνδυαστικών υγροχρωματογραφικών τεχνικών και τεχνικών φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού για την αξιοποίηση βιοενεργών συστατικών από φυσικά προϊόντα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟ.