Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78258
Τίτλος
Μελέτη του μηχανισμού διέλευσης νεοσυντιθέμενων πεπτιδικών αλυσίδων-με διαφορετική σύσταση δευτεροταγούς διαμόρφωσης- με τη χρήση νέων in vitro συστημάτων συζευγμένης μεταγραφής/ μετάφρασης τροποποιημένων e.coli στελεχών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 12 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΟΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΓΚΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥ.