Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78266
Τίτλος
Χαρακτηρισμός ιών της αμπέλου που σχετίζονται με την ασθένεια συστροφής των φύλλων, κυτταρολογική μελέτη και εξυγίανση πολλαπλασιαστικού υλικού με βιοτεχνολογικές μεθόδους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2003
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝ., ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ., ΣΚΙΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ.