Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78280
Τίτλος
Προς την κατεύθυνση ευφυών συστημάτων παραγωγής. ( PRISM )
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Structuring the ERA, Marie Curie Actions
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2008
Συνέταιροι:
12
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ) - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡ., ΚΙΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑ., ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝ., ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΝΤΡΑΓΚΑΝ ΝΤΟ., ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩ.