Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
78315
Τίτλος
Απομάκρυνση χρωστικών από υδατικά διαλύματα με ρόφηση σε πολυμερή υλικά μοριακής αποτύπωσης (MIPs)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 2 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧ.