Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7948
Τίτλος
Παραγωγή σωλήνων πίεσης από PVC, κατάλληλων για τη μεταφορά πόσιμου νερού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
HO KIN MAN TAI., ΜΑΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., ΤΣΕΡΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟ.