Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7968
Τίτλος
Μελέτη ιχθυοπανίδας και καθορισμός κλειστών περιοχών οριοθέτησης αλιευτικών ζωνών και αντιμετώπισης της παρεμπόδισης της αμφίδρομης κίνησης των ψαριών στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη και των χειμάρρων αυτών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ., ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΚΛΕ., ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑ.