Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7978
Τίτλος
Νέες επαγγελματικές ειδικότητες και ανάγκες επιμόρφωσης σε περιβαλλοντικούς τομείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 12 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 1999
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕ.