Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80076
Τίτλος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ -1
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 9 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
15 - 7 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
SOWE SULAYMAN SAR., ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.