Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80127
Τίτλος
Υπολογισμός της εισφοράς ανακύκλωσης ανά κατηγορία Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ).
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 10 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.