Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80143
Τίτλος
Ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα μείωσης ρύπανσης στην πηγή και αξιολόγησης επικινδυνότητας βιομηχανικών εγκαταστάσεων - Υποέργο 1: Αμοιβές προσωπικού /Λειτουργικά έξοδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG IIIA, Ελλάδα-Βουλγαρία
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΣΑΕΛ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ., ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧ.