Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80170
Τίτλος
Δίκτυο συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα των μεταφορών, για τη βελτίωση των διακρατικών μεταφορών και των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών - Υποέργο 2: συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων για τη βελτίωση των διακρατικών μεταφορών και των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG IIIA, Ελλάδα-Βουλγαρία
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ., ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ., ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ., ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣ., ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ., ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑ., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤ., ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.