Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80211
Τίτλος
Παραγωγή πεπτιδίων με διαγνωστική και πιθανή θεραπευτική δράση στην νευροεκφυλιστική ασθένεια Creutzfeldt - Jakob (CJD).Παραγωγή ανασυνδιασμένης PrP πρωτεϊνης από διάφορα είδη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες