Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80304
Τίτλος
Τεχνική και επιστημονική στήριξη των προβατοτρόφων φυλής Χίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για την υλοποίηση των δράσεων 1 και 2 του μέτρου 5.1.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΝΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΟΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΛΑΜ.