Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80307
Τίτλος
Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων της Νετοβιμίνης ( Netobimin ) από το γάλα των προβάτων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 12 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
13 - 10 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες