Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80315
Τίτλος
Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων του Tribrissen 40% από το μυϊκό ιστό με δέρμα τσιπούρας και λαβρακιού (σε δεξαμενές σε δύο θερμοκρασίες)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 12 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες