Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80462
Τίτλος
Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα μεταλλικών και σύμμεικτων γεφυρών της "Εγνατία Οδός Α.Ε."
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 2 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΑΡΩΝ-ΑΡΗΣ ΒΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες