Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80485
Τίτλος
Δίκτυο προέδρων των αρχιτεκτονικών σχολών της Ευρώπης (ENHSA)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, SOCRATES, Erasmus
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
AERNI MARKUS ERI., AKOZER EMEL AMI., AKSULU ISIK, ALBISINNI PIERO, AMIRANTE MARIA ISABELLA, AMIRANTE ROBERTA SAL., BAKER KATE BER., BALOGH BALAZS, BANDOLINI GUNILLA DAG., BARANOWSKI ANDRZEI, BARBERA LUCHIO EMI., BAROSIO MICHELA ALE., BASTOS JORGE DE NOVAIS JOA., BEDIEE MORGANE PIE., BLEUS LEAN, BOGDANESCU ZENO, BOSCH LOLA JEA., BOTTERO BIANCA GIA., BOTTERO MARIA GIA., BRAIZINHA JOAQUIM JOS., BRAIZINHA JOHN, BRANDAO MANUEL NICOLAU COSTA, BRODERSEN LEIF, BUCHOLZ MERRITT, BURETTE NATALIE MAR., CAIRNS STEPHEN, CHENOT MARTIN DEN., CLOSSEN YVON JON., COATES PAUL FRE., CONCEICAO PIRES LUIS CON., CONVERSO STEFANO PAU., COSTA EMILLIA, COSTACHESCU EUGENIA MAR., COSTACHESCU GABRIEL PAV., CRACIUNESCU ADRIAN VLA., CRISAN MIRCEA MAR., CRISAN RODICA, CRISAN RODICA OCT., CROSET PIERRE ALAIN, CROTCH JOANNA SPA., CRUNELLE MARC PIE., CULAND PIERRE, CUYVERS ROB, DARGAVEL RICHARD ROB., DE ABREU ROCHA JOAO, DE NOVAIS BASTOS JORGE JOA., DE RENDINGER PATRICE VIN., DE VITA MAURIZIO PAO., DE VRIES NATHALIE JAN., DE WALCHE JOHAN FRA.,