Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80553
Τίτλος
Έρευνα και ανάπτυξη ειδικών μαθηματικών μοντέλων για τη δημιουργία δυναμικών εργαλείων βελτιστοποίησης του προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων για την εταιρία "Χαϊτογλού - Χαρτέλ ΑΒΕΕ"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2006
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝ.