Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80574
Τίτλος
Μια ανοικτής αγωγής (μερικώς διπλή-τυφλή), τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενου δοσολογικού εύρους μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση της ανοσογονικότητας, της αντιοδραστικότητας και της ασφάλειας τεσσάρων διαφορετικών σκευασμάτων του συζευγμένου εμβολίου της GlaxoSmithKline {GSK} Biologicals Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W-135 και Υ και τοξοειδούς του τετάνου (MenACWY-TT) , έναντι του συζευγμένου εμβολίου MenC-CRM197 ή MENECEVAXTMACWY όταν χορηγούνται σε μία δόση σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 14 μη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΟΥΣΙΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑ ΘΩΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩ.