Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80649
Τίτλος
Ανάπτυξη εφαρμογής μετάδοσης και διάθεσης σε πραγματικό χρόνο υψηλής πιότητας εικόνας και ήχου μέσω διαδικτύου - Υπ 2
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ., MIS:96677
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
WILLIAMS ROBERT ROY., ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ., ΒΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚ., ΒΕΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑ., ΓΡΑΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ., ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ., ΚΩΦΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ., ΡΕΪΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ., ΣΟΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ.