Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80657
Τίτλος
Πιστοποίηση δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ.
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ., ΠΕΤΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤ., ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ., ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝ., ΤΖΩΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑ.