Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80708
Τίτλος
Διπλή - τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της ενδομυϊκής Ολανζαπίνης depot έναντι της Ολανζαπίνης από το στόμα και της χαμηλής δόσης ενδομυϊκής Ολανζαπίνης depot στη θεραπεία συντήρησης ασθενών με σχιζοφρένεια.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες