Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80708
Τίτλος στα Ελληνικά
Διπλή - τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της ενδομυϊκής Ολανζαπίνης depot έναντι της Ολανζαπίνης από το στόμα και της χαμηλής δόσης ενδομυϊκής Ολανζαπίνης depot στη θεραπεία συντήρησης ασθενών με σχιζοφρένεια.
Τίτλος στα Αγγλικά
A double-blind randomized study compring intramuscular olanzapine depot to oral olanzapine and low-dose intramuscular olanzapine depot in the maintenance therapy of patients with schizophrenia.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 7 - 2004
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2006
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες