Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80734
Τίτλος
Σύνταξη υδρολογικού ισοζυγίου της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης Αποσελέμης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ., ΝΙΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.