Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80740
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο : Διεθνές Συνέδριο "Μουσεία 05: Επιμέλεια και διαχείριση Συλλόγων και Μουσείων"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention : " Management and curatorship of museums and collections."
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Ημερομηνία έναρξης
6 - 7 - 2005
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2006
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ., ΤΖΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟ.