Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8079
Τίτλος
Βελτιστοποίηση στρατηγικών καταπολέμησης της αέριας ρύπανσης σε αστικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 1993
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 1996
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ABELLO TOL ISABEL, PALACIOS MAGDALENA, PONCHE LUE JEAN, ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑ.