Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80790
Τίτλος στα Ελληνικά
Διαχείριση σεισμικού κινδύνου για Duzce, Γρεβενά και Catania: Ανάπτυξη και πρόταση για υλοποίηση μιας αποτελεσματικής και ισχυρής μεθοδολογίας και κατάλληλων τοπικών εργαλείων για την διαχείριση, αποτροπή και μείωση του σεισμικού κινδύνου στην Duzce-Τορκία, Γρεβενά και Catania-Σικελία (SRM-DGC)
Τίτλος στα Αγγλικά
Development and propostition for implementation of an efficient methodology and appropriate local instuments for the management, prevention and reduction of seismic risk in Duzce - Turkey, Grevena - Greece and Catania - Italy (SRM-DGC)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG IIIB, ARCHIMED
Ημερομηνία έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία λήξης
30 - 11 - 2008
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ., ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΣΕΞΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙ.