Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80813
Τίτλος
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων προσομοίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Υποέργο 2 (Ενέργεια ΙΙ) - (Δράση 7)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, EQUAL
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΣΗ., ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΧΙ., ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ., ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ., ΧΑΤΣΕΡΑ ΖΩΗ ΑΘΑ.