Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80814
Τίτλος
Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των μεθόδων και υλικών συμβουλευτικής σε άλλες ομάδες πληθυσμού - Υποέργο 2 (Ενέργεια ΙΙ) - (Δράση 19)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, EQUAL
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣ., ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ., ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΣΗ., ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ., ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ., ΧΑΤΣΕΡΑ ΖΩΗ ΑΘΑ.