Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80816
Τίτλος
Διακρατικότητα:Προετοιμάζοντας επιχειρήσεις στη νέα οργάνωση της αγοράς εργασίας - Υποέργο 2 (Ενέργεια ΙΙ) - (Δράση 29)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, EQUAL
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣ., ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΣΗ., ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ., ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤ., ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ.