Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80835
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):Διερεύνηση της σχ'εσης μεταξύ σταθερότητας των συσσωματωμάτων και της διασπειρόμενης αργίλου και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε εδάφη με διαφορετική διαχείριση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΓΚΙΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓ., ΚΟΤΗΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜ., ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΘ., ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛ.