Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80840
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Περιβάλλον): Έρευνα διαχείρισης των υδατικών πόρων της υπολεκάνης της λίμνης Βόλβης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97437 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.6 Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙ., ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩ., ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑ.