Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80848
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):Ασταθής μετάβαση από στρωτή σε τυρβώδη ροή σε αξονικές στροβιλομηχανές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΗΝΩΝ ΓΕΩ., ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΗ.